หลวงพ่อรวย ประวัติความเป็นมา เชื่อกันว่ากราบไหว้ขอพร แล้วจะสมหวังทุกประการ

หลวงพ่อรวย หากเอ่ยถึงหลวงพ่อรวย ที่วัดตะโก นับได้ว่าเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่ออีกองค์หนึ่งในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นที่นับถือของผู้คนในพื้นที่ภาคกลาง แล้วก็พื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยที่ยกย่องศรัทธาเป็นอันมาก ด้วยเหตุว่าท่านนับว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมสูง มีการดำรงชีวิตสมถะ รวมถึงศีลาวัตรปฏิบัติอันงดงาม ควรค่าแก่การเลื่อมใสและเคารพย่างยิ่ง

หลวงพ่อรวย ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ถิ่นกำเนิด หลวงพ่อรวย เกิดเมื่อ พุทธศักราช2464 เป็นลูกคนที่ 6 ในจำนวนญาติพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 8 คน (ชาย 3 หญิง 5) ของคุณโยมพ่อ ชื่อ มี โยมแม่ ชื่อ สินลา ศรฤทธิ์ (บรรพบุรุษของสกุลศรฤทธิ์นี้ เป็นเชื้อสายคนกรุงศรีสัตนาคนหุต)ในบ้านตะโก กลุ่มที่ 2 ตำบลดอนต้นหญ้านาง อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ชีวิตในวัยเด็กมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนๆกับเด็กในบ้านนอกทั่วๆไป คือได้ช่วยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอันถือว่า เป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ มาแต่ว่าบรรพชน ทั้งช่วยเหลือเลี้ยงดูเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค ควาย ตลอดมา

ส่วนทางการศึกษาเมื่อท่านอายุได้ 12 ปี ได้เข้ารับการเรียนพื้นฐาน ในโรงเรียนวัดตะโก ด้วยเหตุว่าเด็กๆในยุคนั้นยังไม่มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางด้านราชการในแถวพื้นที่ตำบลดอนหญ้านาง จำเป็นต้องอาศัยพระเป็นคุณครูสอนบนศาลาการเปรียญของสงฆ์ จนกระทั่งมีความรู้และความเข้าใจรู้หนังสือ มีความรู้เปรียบเทียบได้กับชั้นประถมปีที่ 4 ก็ออกมาจากโรงเรียน

เมื่อท่านอายุ 16 ปี ได้บวชเป็นเณรที่วัดตะโก โดยมีพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ในที่ครองเพศพรหมจรรย์ ท่านได้ตั้งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยในด้านพระคันถธุระ (พระปริยัติธรรม) สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี

และก็เมื่อท่านอายุครบบวช ราวปี พุทธศักราช2484 ก็อุปสมบทในพัทธสีมาวัดตะโก โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อชื่น) เจ้าอาวาสวัดภาชี หัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอภาชีเป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจ้อย เจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ แล้วก็พระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก (ในยุคนั้น) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมณะสมญานามว่า ขว้างสาทิโก พอบวชแล้ว อยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยๆมา ได้เรียนรู้ด้านคันถธุระพระปริยัติธรรมเพิ่ม กระทั่งสอบได้นักธรรมชั้นโทใน พุทธศักราช2485 และก็สอบได้นักธรรมชั้นเอกใน พุทธศักราช2487

หลวงพ่อรวย

ภายหลังจากจบผู้ปฏิบัติธรรมเอกแล้ว ท่านมีความคิดว่าเพียงพอสำหรับด้านคันถธุระแล้ว เพราะว่าพระที่อยู่ตามต่างจังหวัดชนบทพอที่จะรักษาพระธรรมวินัยเพศพรหมจรรย์ให้ เจริญรุ่งเรืองรวมทั้งเป็นนำสอนประชาชนได้ก็เป็นที่เพียงพอแล้ว จากนั้นท่านก็หันมาสนใจทางด้านวิปัสสนาธุระโดยมองเห็นผลดีในด้านการกระทำ เมื่อเป็นแบบนั้นก็เริ่มเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์เรียนรู้เรียนพระกรรมฐานกับอาจารย์เก่งๆในสมัยนั้น อาทิเช่น

๑.หลวงพ่อชื่น วัดภาชี อยุธยา ช่ำชองด้านวิปัสนาการเข้าฌานที่ตกทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ มีชื่อเสียงกันดีในสมัยนั้นซึ่งมีลูกศิษย์ที่ศึกษาเล่าเรียนวิชาจากหลวงพ่อกลั่นมากมาย เช่น หลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่ออั้น หลวงพ่อเภา หลวงพ่อศรี หลวงปู่ดู่ แล้วก็หลวงพ่อชื่น ลูกศิษย์หลวงพ่อกลั่นที่เอ่ยถึงทั้งหมดทั้งปวงนี้ปัจจุบันนี้ได้มรณะภาพไปหมดแล้วซึ่งแต่ ละองค์ล้วนมีชื่อมีชื่อเสียงกันอย่างยอดเยี่ยม

๒.หลวงพ่อแจ่ม วัดแดงเหนือ ชำนาญเวทมนต์คาถา ได้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้หลวงพ่อรวยทุกสิ่งทุกอย่าง อาศัยความอุตสาหะรวมทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจก็เลยก้าวหน้าอย่างเร็ว จนกระทั่งวิชาที่เล่าเรียนปฏิบัติเข้มขลังในพลังที่วิทยาคมสูงส่ง

หลวงพ่อรวย วัดตะโก ท่านเป็นผู้ไฝ่ในการค้นคว้า รวมทั้งมีความขยันมั่นเพียร ก็เลยสามารถเสร็จในสรรพศาสตร์ทั้งหลายแหล่พวกนั้น แล้วก็เอามาช่วยเหลือสงเคราะห์ศรัทธาญาติโยมผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วยความเมตตากรุณา ก็เลยเป็นที่รัก เคารพนับถือ แล้วก็เชื่อถือของลูกศิษย์ยิ่ง ด้านการพัฒนารวมทั้งการศาสนา ท่านเป็นผู้ใส่ใจในธุระที่พระสงฆ์ จนวัดรุ่งเรืองดังปรากฏให้มองเห็นในขณะนี้ ด้วยคุณูประการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ก็เลยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานตำแหน่ง เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร ที่ราชทินนาม พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ

ท่านได้ละจากโลกนี้ไปอย่างสงบ 19 กรกฎาคม 2560

หลวงพ่อรวย ได้มรณะภาพลงอย่างเงียบๆเมื่อเวลา 21.00น. ของวันที่ 19 กรกฎาคม ก่อนหน้าที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุรวม 95 ปี 76 พรรษา และก็ภายหลังจากสังขารหลวงพ่อมรณภาพมา 100 วัน สังขารหลวงพ่อไม่เน่าไม่เปื่อยยุ่ยก็เลยทำให้ คณะสงฆ์รวมทั้งศิษยานุศิษย์ พร้อมใจกันเชิญชวนสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยใส่ใส่โลงศพแก้วเพื่อศิษยานุศิษย์ รวมทั้งชาวพุทธได้กราบสักการะบูชาในพระมหาธาตุเจดีย์ขว้างสาทิโก วัดตะโกถัดไป ทำให้เหล่าศิษยานุศิษย์มั่นใจว่า การที่หลวงพ่อรวยสรีระสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยยุ่ยมาจากการเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รวมทั้งเป็นสายการเข้าฌานที่ปฏิบัติมาอย่างนาน กระทั่งได้รับการชมเชยว่า เป็นพระกรรมฐานและเป็นพระเกจิมีชื่อรูปหนึ่งของประเทศ

ในส่วนวัตถุบูชา ท่านเริ่มสร้างมาก่อน ปีพุทธศักราช2512 ซึ่งนับว่าเป็นวัตถุบูชาสมัยต้นของท่าน รวมทั้งนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513 เป็นต้นมา วัตถุบูชาของท่านมีการจัดสร้างบ่อยครั้ง หลายวาระ แล้วก็หลายรุ่น ปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหลายๆรุ่น มีค่านิยมสูง ด้วยปรากฏประสบการณ์มาแล้วกับผู้อาราธนาติดตัว

ซื้อหวยออนไลน์ หลวงพ่อรวย ที่นี่

HUAYCLUB ตำนานตังสิ่งลี้ลับ นำเสนอ ข่าวหวย เลขเด็ด เลขดัง อัพเดททุกวัน กระชับ ติดตามเราไว้ ซื้อหวยออนไลน์ กับระบบ ที่ทันสมัย ถ้าถามถึงจุดเด่น ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความมั่นคงทางการเงิน ได้เงินชัวร์การันตีเลย


ประวัติความเป็นมา หลวงพ่อรวยวัดตะโก เลือก เล่นหวยออนไลน์ กับเรา จุดเด่น คือ มีการเงินที่มั่นคง จ่ายจริง รับแทงหวยออนไลน์ อย่าลืม ซื้อหวยออนไลน์ กับเว็บของเรา เพราะ HUAYCLUB เป็นเว็บหวยออนไลน์ บาทละ 900 ที่จ่ายหนัก ๆ พร้อมทั้งยังเปิดบริการหวยออนไลน์ ครบวงจร มีทุกหวยที่ท่านต้องการเเทง เเถมยังจ่ายหวยรัฐบาลสูงสุดถึง บาทละ 900 กันเลยทีเดียว จ่ายเเพงกว่านี้ไม่มีอีกเเล้ว สมัครกับเรา HUAYCLUB -> หวยรัฐบาลบาทละ 900