สลากกินแบ่งรัฐบาล คืออะไร เราจะอธิบายให้คุณได้เข้าใจ

สลากกินแบ่งรัฐบาล คืออะไร เราจะอธิบายให้คุณได้เข้าใจ

 สลากกินแบ่งรัฐบาลคือ

ลอตเตอรี่ชนิดหนึ่งในประเทศไทย ช่วงแรกเรียกว่า หวย เกิดขึ้นในปี  พ.ศ. 2375 ในรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าวยากหมากแพง คนไม่ยอมนำเงินมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน ต่อมาได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระศรีไชยบาล ตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้น หวยในช่วงแรกนั้นจะเล่นอยู่ในกลุ่มของชาวจีน เรียกว่า ฮวยหวย

ที่แปลว่า ชุมนุมดอกไม้ เพราะเริ่มแรกนั้นตัวหวยได้เขียนเป็นรูปดอกไม้ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อคนจีน โดยทำเป็นแผ่นป้ายเล็กๆ จำนวน 34 แผ่นป้าย แล้วเขียนชื่อของผู้ที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนแผ่นป้ายนั้น ให้ทายว่าเป็นชื่อใคร ถ้าทายถูกเจ้ามือจะจ่าย 30 ต่อ 1 ต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาดสู่สังคมไทย จึงได้มีการออกหวยที่เป็นอักษรไทย และใช้ชื่อเรียกว่า หวย ก.ข. โดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชน เป็นผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการ ทั้งนี้นายอากรหวย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนบาล” หรือ “ขุนบาน” โดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจำนวนมาก และได้กลายเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐ

ความต้องการเล่นหวยมีมากกว่าที่รัฐจะจัดให้เล่นได้ จึงได้เกิดขุนบานเถื่อนขึ้นทั่วประเทศ และในสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้มีการออกลอตเตอรีขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้บำรุงการกุศล และได้มีการออกลอตเตอรีในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงสาธารณกุศล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาล ได้ให้มีการออกลอตเตอรี่เป็นประจำ และในปี พ.ศ. 2482 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีการออกลอตเตอรี่เป็นประจำ การเล่นหวยจึงได้เปลี่ยนมาใช้เลขท้าย ของลอตเตอรี่ เป็นการออกหวยแทนหวย ก. ข. แบบเดิม จึงกลายมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกวันนี้

 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 มีหน้าที่ในการออกผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล จัดการโรงพิมพ์ที่เป็นโรงงานในการพิมพ์และออกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้มีการจัดพิมพ์สลากบำรุงการกุศล ใบตรวจผลการออกรางวัล รวมถึงงานพิมพ์อื่นๆที่รับจ้างจากภายนอก ส่วนใหญ่นั้นเป็นสิ่งพิมพ์กันปลอมแปลงของหน่วยราชการที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เช่น ตั๋วรถโดยสาร บขส. บัตรผ่านทางของกรมทางหลวงพิเศษแห่งประเทศไทย สติ๊กเกอร์ของกรม สรรพสามิตร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐสูงเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ มูลค่ากว่า 15,311.87 ล้านบาท

รางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล

– รางวัลที่หนึ่ง 3,000,000บาท

– เลขหน้าสามตัว 4,000 บาท

– เลขท้ายสามตัว 4,000 บาท

– เลขท้ายสองตัว 2,000 บาท

– รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง 100,000 บาท

– รางวัลที่สอง 200,000 บาท

– รางวัลที่สาม  80,000 บาท
– รางวัลที่สี่  40,000 บาท

– รางวัลที่ห้า 20,000 บาท

วิธีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

-สามารถตรวจสลากผ่านทางโทรทัศน์ในช่อง 9 Mcot

-ตรวจสลากผ่านทางออนไลน์ สามารถตรวจได้ผ่านจากเว็ปไซต์ต่างๆ

-ตรวจสลากผ่านจากใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับมาตรฐานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

แม้ว่ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีประวัติศาสตร์อยู่มาเกือบหนึ่งศตวรรษ แต่ชีวิตของคนในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันยังต้องพึ่งกับความเชื่อ เพราะพวกเขายังไม่ได้รับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สลากกินแบ่งรัฐบาลอาจเป็นความหวังหนึ่ง เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นหวังว่าถ้าสักวันถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นได้ และความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อไปถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาความยากลำบากของคนในสังคมให้อยู่ดีกินดีได้.